СЕРТИФІКАЦІЯ НАУКОВОЇ ПРАЦІ
оновіть сторінку CONTROL + F5

ЗАВДАННЯ

 1. Знайомство із нормативною базою, яка регламентує наукову діяльність:
  Закон про освіту.
  Закон про вищу освіту.
  Закон про наукову діальність.
  Закон про наукову і науково-технічну експертизу.
  Структура НАН України.
  Закон про авторські й суміжні права.
  Закон про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки.
  Закон про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні.
  Закон про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків.
  Закон про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій.
  Закон про охорону прав на винаходи і корисні моделі.
  Наукові бази даних в мережі Інтернет.
  Індекс цитування( Science Citation Index, — SCI, JCR (Journal Citation Reports), SCOPUS; Web of Science, Наукометричні показники, Бібліометрика української науки).
  Державні бази даних України.
  ЕСКД, ЕСПД.
  НДіДКР (ДСТУ 1.5; ДСТУ 3008-95).
 2. Формати даних в мережі Інтернет. Мова розмітки HTML5, каскадні таблиці CSS3.
 3. Реляційні бази даних. Запити до баз даних. Виборка наукових даних із Інтернет й формат даних в MS ACCESS.
 4. Публікація наукових даних в мережі Інтернет. Основи стандартів HTML5, CSS3. Приклад структури сторінки сайту.
 5. Створити базу даних температури за серпень місяць у (2001р - 1 варіант, 2002р. - 2-й варіант ...).
  Відтворити запити до створеної бази даних з електронної таблиці EXCEL.
  Скласти запит для виборки даних в безрозмірних комплексах. Наприклад: відношення температури до максимального або середнього значення
  Провести ANOVA аналіз отриманої в EXCEL виборки даних.
  Створити документ індивідуального завдання РГВ в форматі публікації для мережі Інтернет (HTML document).

РГУ включає: текст докладу, приклади бази даних ACCESS й результат запиту в EXCEL, розрахунок величини "Емпірічного кореляційного відношення".
Текстову й розрахункову частини завдання представлена в одному файлі в форматі HTML.
В якості приклада обрати один із запропонованих шаблонів - merva.html або temp.htm


Розрахунково-графічна вправа

 1. Повний текст нормативного Акту/Закону про наукову діяльність. Формат файлу MS Word із стильовим оформленням за ДСТУ 1.5.
 2. Доклад нормативного Акту/Закону про наукову діяльність. Формат файлу HTML, CSS. (Загальна кількість: 3-5 сторінок)
 3. Доклад нормативного Акту/Закону про наукову діяльність. Формат файлу MS PowerPoint (pptx), HTML, CSS (Загальна кількість: 5-6 слайдів)
 4. Тестові запитання за основними визначеннями обраного документу. Формат файлу HTML, CSS.(Загальна кількість: 5-15 термінів)

ШАБЛОНИ СТОРІНКИ В ФОРМАТІ "HTML". Приклад каскадної таблиці стилей CSS

Приклад шаблону сторінкиTEMPLATE Шаблон із елементами форматування за допомогою кольору.

Приклади шаблону сторінкиTEMPLATE Шаблон із елементами форматування.

Приклад каскадної таблиці стилей CSSТекстовий файлПриклад простого шаблону для РГУ у текстовому форматі.

ПРИКЛАДИ ФАЙЛІВ EXCEL, БАЗИ ДАНИХ ACCESS, ЗАПИТІВ

Приклад вихідної таблиці EXCEL 2016EXCEL
Листи таблиці експортовано у базу даних ACCESS 2016.

Приклад бази даних ACCESS 2016DATA BASE
Завантажено температуру в серпні місяці 2001-2006рр. Запит виводить в які дні температура 2006 р перевищувала температуру у відповідні дні 2001 р.

Приклад запита до бази даних ACCESS 2016 в форматі SQLФайл із текстом запита.
Запит виводить в які дні температура 2006 р перевищувала температуру у відповідні дні 2001 р.

ФОРМУЛИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗА (ANOVA)

Розрахункові формули "ANOVA"Алгоритм, формули ...

ПРОГРАМА ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗА (ANOVA) В CAS MAXIMA

Приклад програми "ANOVA"MAXIMA PROGRAM. Format - wxmx
ЗАВДАННЯ: Провести порівняння температури в серпні місяці за два роки.

Приклад програми "ANOVA"MAXIMA PROGRAM. Format - txt

Приклад результату розрахунку програми "ANOVA" MAXIMA PROGRAM. Format - html
Файл результатів розрахунку отримано й представлено на сайті в оригінальному html-форматі автоматичного експорта. Додаткове форматування результатів не проводилось. Позиціювання змінних величин й розрахованих значень відповідно із правої та лівої сторон - властивості програми MAXIMA.


Як отримати віхідні данні для бази даних ACCESS?

Посилання на базу даних URL DB

Посилання на сводну таблицю бази даних за місяць Перейти у нижню частину сторінки. Таблиця має назву "Daily Weather History & Observations". Виділити всі поля таблиці й вставити на лист EXCEL

Альтернативний варіант вихідних даних DOCUMENT
Приведено показники "Кількість води, яку забирають з водного об"єкту або скидають у водний об"єкт (млн.куб.м.)"
Рекомендація: Обрати дві будь-які довільні виборки даних, означеного показника за дванадцять місяців, й провести статистичні розрахунки ANOVA.


ЗАЛІК

 1. Доклад в групі. Файл матеріалів із вказаними посиланнями на джерело (URL) пересилається на електронну пошту.
 2. Файли бази даних ACCESS та EXCEL із результатами запиту пересилається на електронну пошту. Вказати умови запиту за яким отримано виборку в таблиці EXCEL
 3. Файл з матеріалами докладу в форматі HTML із обов'язковим посиланнями на джерело (URL) пересилається на електронну пошту для перевірки. Матеріали для WEB представити в авторській нотації - не копіювати!!! (пом'ятайте про авторське право).
 4. Вихідні данні (таблична форма), формули (експорт із MS WORD в форматі малюнка), розрахунки аналізу ANOVA в MAXIMA (export->html) й висновки об'єднати в один файл формату HTML. Всі матеріали - представити із обов'язковим посиланнями на джерело (URL) - пересилаються на електронну пошту. Матеріали для WEB представляти в авторській нотації. Просте копіювання без посилання на джерело не припустимо.

Примітка: РГВ приймається виключно у цифровому форматі на електронну пошту.
Консультація, перевірка окремих частин РГУ - mail:a281