Розрахунок Дисперсії
Учбові фільми: ANOVA, EXCEL, ACCESS

1. Дисперсійний аналіз (ANOVA)

1.1. Експеріментальне кореляційне відношення

1.1.1. Статистичні параметри окремої виборки

Розрахунок середнього:

(1.1.1)

Розрахунок середнього квадратичного:

(1.1.2)

Розрахунок середнього загального:

(1.1.3)

Розрахунок дисперсії:

(1.1.4)

Розрахунок "Сігма":

(1.1.5)

За формулами (1.1.1-1.1.5) визначаються статистики для кожної виборки.Наприклад - середнє розраховане для першої виборки має індекс "1", другої - "2"...


1.1.2. Статистичні параметри варіацій між двома виборками

Розрахунок внутригрупової середньої дисперсії:

(1.1.6)

Розрахунок міжгрупової дисперсії:

(1.1.7)

Розрахунок загальної дисперсії:

(1.1.8)

Розрахунок Експеріментального кореляційного відношення ("Ета"):

(1.1.9)

За формулами (1.1.6-1.1.9) визначаються статистичні варіації двох наборів даних (виборок).Наприклад - в формулі міжгрупової дисперсії (1.1.7) статистики першої виборки мають індекс "1", другої - "2"...


1.2. Аналіз результатів розрахунку тестового приклада

Висновок: Параметр ЕКВ знаходиться в діапазоні 0.3-0.7, отримано статистично значущі варіації виборок температурного параметру в означені роки.

Тест розрахунків: Сума внутригрупової середньої й міжгрупової дисперсій дорівнює значенню загальної дисперсії
2. Відео-лекції на Youtube chanals